Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Linyi Xiake Trading Co., Ltd.” gözleg we ösüş, önümçilik, satuw, dizaýn, gurluşyk we daşky gurşawa zyýanly materiallaryň beýleki giňişleýin kärhanalary bilen meşgullanýan kompaniýa.

Şereketimiziň önümleri, WPC diwar paneli, WPC bezegi, potolok, diwar, inedördül agaç, diwar bezegi, ajaýyp diwar tagtasy, integral diwar paneli, ýapyk pol we ş.m. ýaly 100-den gowrak önümi öz içine alýar.

Müşderiniň isleglerini yzygiderli kanagatlandyrmak maksady bilen we täze daşky gurşawa zyýanly materiallaryň ulanylmagyny yzygiderli öňe sürmek üçin uzak möhletleýin iş strategiýasy bilen, kompaniýa hemişe bolşy ýaly dürli gatlakdaky kärdeşleri bilen ajaýyp we sazlaşykly jaý gurmak üçin işlär. hünär tehnologiýamyz, ajaýyp dolandyryş we oýlanyşykly hyzmatymyz bilen.

Kompaniýa sergisi

s
(2)
Hindistan

Kompaniýanyň maglumatlary

“Xiake Group” 2017-nji ýylda döredildi, “Linyi Xiake Trading Co., Ltd.” , gül gutulary, açyk oturgyçlar we öýüň içinde we daşynda ýüz töweregi görnüşli önümler.

WPC materiallarynyň daşky gurşawy goramak, dürli görnüşler, uzak ömri, amatly gurnama, suw geçirmeýän we ýangyn saklaýjy, güýçli plastisit we ş.m. ýaly köp artykmaçlygy bar.

Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa müşderileriň aýratyn isleglerine laýyklykda agaç plastmassa, ekologiki agaç, daşky gurşawa zyýanly agaç, import edilýän agaç we beýleki goşundylar bilen üpjün edip biler.Kompaniýamyzda hünärmen gözleg we dizaýn topary, güýçli hünärmen gurluşyk topary we müşderiler üçin dizaýn, gurluşyk we satuwdan soňky tehniki hyzmatdaky ähli meseleleri çözmek üçin satuwdan soňky hyzmat ulgamy bar.Mundan başga-da, kompaniýanyň önümleri Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, Okeaniýa we Amerika ýaly 20-den gowrak sebite eksport edilýär.

Surat

Şereketiň zawody 100 gektar meýdany eýeleýär.Bizde 10 önümçilik liniýasy we 100 hünärli işçi bar.Bir günde 5000-10000 önüm.Önümler Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlaryna, ABŞ, Russiýa, Müsür, Al Algerir, Afrika we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär we eksport satuwy takmynan 50 million dollar.

Kompaniýanyň taryhy

hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda