Syýa reňki 160 * 24mm oorapyk ýapyk ýeke deşik beýik diwar tagtasy Wpc paneli ýapyk

Gysga düşündiriş:

Material beýany :

1 、 Material düzümi : 30% PVC + 69% qualityokary hilli agaç uny + 1% Reňkleýji formula.

2 、 Maddy aýratynlyklar surface Smoothumşak ýüz, çydamly.

Önümiň artykmaçlyklary :

1 、 Greenaşyl we daşky gurşawy goramak.

2 、 Suw geçirmeýän we ýalyn saklaýjy.

3 ick Çalt gurmak.

4 、 Agaç gurluşy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material beýany

1.Materiýa düzümi : 30% PVC + 69% qualityokary hilli agaç uny + 1% Reňk formulasy.
2. Maddy aýratynlyklary surface Smoothumşak ýüz, çydamly.

csacac (2)
csacac (1)

Häzirki wagtda meşhur “Internet Red” materialy “Great Wall board” özboluşly özüne çekijiligi sebäpli bezeg pudagynda iň köp satylanlaryň birine öwrüldi.Atmosferada ýönekeý, çyzykly gapma-garşylyk giňişligi has açyk, näzik gurluşy materialy has kämilleşdirýär.Bu ýönekeý lýuks stili, häzirki wagtda köpleriň yzarlaýan zady!
Beýik diwar paneli, esasan, agaç plastmassa materiallaryndan ýasalan diwar bezeg paneli.Onuň kesiş bölümi Beýik diwara meňzeýändigi sebäpli, oňa beýik diwar paneli diýilýär.

Önümiň artykmaçlyklary

1. Önümiň garramaga garşylygy, ultramelewşe garşylygy, kislota we aşgar garşylygy, güjük garşylygy, antibakterial we bakteriostaz ýaly artykmaçlyklary bar.
2. Özünde gysyş garşylygy, täsire garşylyk we ýokary polimer bilen bejerilenden soň gowy gaýtadan işlemek häsiýeti ýaly oňat fiziki we mehaniki aýratynlyklara eýe bolan özboluşly agaç süýümi bar.
3. Önüm ýaga çydamly, hapa çydamly, arassalamak aňsat we hyzmat ediş möhleti 30 ýyldan gowrak.Önüm formaldegidsiz, ýaşaýyş gurşawy, gaýtadan ulanylýan we ýaşyl üçin amatly.

csacac (4)
csacac (3)
csacac (5)

Önümçilik prosesi

. ) → gaplamak → taýýar önüm.

Esasy çig mal

1. PVX plastmassa
2. Agaç uny
3. Dolduryjy (kalsiý karbonat)
4.Başga funksional goşundylar (köpükleýji serişde, stabilizator we ş.m.)

Arza ssenariisi

Beýik diwar tagtasy öý bezeginde, myhmanhanalarda, in engineeringenerçilikde we beýleki köp ugurlarda giňden ulanylýar.Bazardaky esasy çig mal agaç plastmassadyr, ýöne amal başga.


  • Öňki:
  • Indiki: