Dub sary 219 * 26mm Açyk meýdanda beýik diwar tagtasy 副本

Gysga düşündiriş:

Material beýany :

1 、 Material düzümi : 40% PVC + 50% qualityokary hilli agaç uny + 10% Reňk formulasy.

2 、 Maddy aýratynlyklar surface Smoothumşak ýüz, çydamly.

Önümiň artykmaçlyklary :

1 、 Greenaşyl we daşky gurşawy goramak.

2 、 Suw geçirmeýän we ýalyn saklaýjy.

3 ick Çalt gurmak.

4 、 Agaç gurluşy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

WPC maddy artykmaçlyklary

(1) Suw geçirmeýän we çyglylyga garşy.Agaç önümleriniň çygly we suwly gurşawda suwy siňdirenden soň çüýremegi, giňelmegi we deformasiýasy aňsat bolmagy we adaty agaç önümleriniň ulanyp bolmaýan şertlerinde ulanylmagy meselesini düýpgöter çözýär.
Agaç plastmassa önümleri
(2) Mör-möjeklere garşy termitler, zyýan berijileriň bozulmagyny netijeli ýok etmek, hyzmat möhletini uzaltmak.
(3) Reňkli we saýlamaly köp reňk bar.Diňe tebigy agaç we agaç gurluşy bolman, eýsem şahsyýetiňize laýyklaşdyrylyp bilner.

cscs (4)
cscs (3)

(4) leokary çeýe, şahsylaşdyrylan stiliňize aňsatlyk bilen ýetip bilersiňiz we şahsy stiliňizi doly görkezip bilersiňiz.
(5) Ekologiýa taýdan arassa, hapalanmaýan, hapalanmaýan we gaýtadan ulanylýan.Önümde benzol ýok we formaldegidiň mukdary 0,2 bolup, EO derejesinden pesdir.Europeanewropanyň daşky gurşawy goramak standarty hökmünde klassifikasiýa edilýär.Gaýtadan ulanylyp bilner, bu bolsa agaçdan peýdalanmagy tygşytlaýar.Jemgyýetiň ösüşi üçin peýdaly bolan durnukly ösüşiň milli syýasaty üçin amatlydyr.
(6) Aýratyn-da ýokary ýangyna garşylyk aýratynlyklary bar.Fireangyny netijeli gijikdirip biler we ýangyna garşylyk derejesi B1 synpyna ýeter.Fireangyn dörän halatynda özüni öçürer we zäherli gaz öndürmez.
(7) Gowy gaýtadan işlemek, bronlamak, meýilleşdirmek, kesmek, burawlamak we ýüzüni boýamak mümkin.
(8) pleönekeý gurnama, amatly gurluşyk.Çylşyrymly gurluşyk tehnologiýasy ýok, gurnama wagtyny we çykdajylaryny tygşytlaň.
.
(10) Gowy ses siňdiriş täsiri, gowy energiýa tygşytlaýyş täsiri, 30% -den gowrak içerki energiýa tygşytlamak.

cscs (2)
cscs (1)
cscs (6)
cscs (5)

  • Öňki:
  • Indiki: