Çaý 219 * 26mm Daşky Co Extruded Great Wall Board Co-Extrusion diwar paneli

Gysga düşündiriş:

Material beýany :

1 、 Material düzümi : 40% PE + 50% qualityokary hilli agaç uny + 10% Reňkleýji formula.

2 、 Maddy aýratynlyklar surface Smoothumşak ýüz, çydamly.

Önümiň artykmaçlyklary :

1 、 Greenaşyl we daşky gurşawy goramak.

2 、 Suw geçirmeýän we ýalyn saklaýjy.

3 ick Çalt gurmak.

4 、 Agaç gurluşy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

WPC materiallary tarapyndan getirilen sosial peýdalar

1. Hytaýda gurluşyk işlerine polat bambuk agajynyň islegi gaty uly
Hytaýyň we dürli taslamalaryň yzygiderli ösmegi bilen, önümçilik pudagy çalt ösdi.Hytaýyň gurluşyk önümçilik pudagynyň önümçilik masştabynyň ortaça ýyllyk ösüş depgini 2011-nji ýyldan 2012-nji ýyla çenli 15% töweregi bolar diýlip çaklanylýar;2012-nji ýylyň ahyryna çenli Hytaýyň gurluşyk önümçilik pudagynyň önümçiligi takmynan 220 million inedördül metre ýeter.
2. Gurluşyk işleri ajaýyp mukdarda polatdan we agaçdan sarp edýär we serişdeleri gaty ýitirýär
Hytaýda täze öndürilen polat önümçiliginiň ýyllyk önümçiligi 39,7 million inedördül metr.Agramy 27 Pekin guşunyň höwürtgesiniň polat sarp edilişine deň bolsa

kakaak (2)
kakaak (1)

Senagat klassifikasiýasy

3. Adaty gurluşyk işlerini agaç plastmassa gurluşyk görnüşleri bilen çalyşmagyň sosial peýdalary
Howanyň üýtgemegine işjeň jogap bermek we energiýany tygşytlamagy we zyňyndylary azaltmagy güýçlendirmek görnüşinde, gurluşyk işlerinde polat, bambuk we agaç çalşyp biljek materiallar ulanylsa, daşky gurşaw we durmuş taýdan peýdasy şübhesizdir.Häzirki wagtda gurluşyk işlerine bazar islegi 200 milliard ýuandan gowrak.Agaç plastmassa gurluşyk önümleri ýakyn 3-5 ýylda bazar paýynyň 30% - 50% tutar we önümiň bahasy 60 milliard ýuandan gowrak bolup biler.Bazaryň geljegi gaty giň.
Agaç plastmassa birleşdirilen material gurluşyk görnüşi hökmünde ulanylanda, gurluşyk netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp, gurluşyk wagtyny gysgaldyp biler.Adaty forma önümleri bilen deňeşdirilende, agaç plastmassa önümleriniň ýeke-täk ulanylyş bahasy takmynan 30% tygşytlanyp bilner, kömekçi çykdajy 40% töweregi, gurluşyk bahasy bolsa 5% töweregi azaldylyp bilner.

kakawa (4)
kakaak (3)
kakaak (6)

  • Öňki:
  • Indiki: